Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Wat doet VMS? » VMS en duurzame sierteelt

VMS en duurzame sierteelt

Duurzame sierteelt heeft bij elke actie steeds aandacht voor de impact op het milieu en de maatschappij, zonder daarbij het voortbestaan van het bedrijf, de de economische realiteit uit het oog te verliezen.


Duurzame productie van sierplanten

Sinds 1996 engageert het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS) zich, steeds binnen de gegeven economische context, voor een duurzame productie van sierplanten in Vlaanderen.

Het VMS begeleidt siertelers tot het behalen van MPS-certificaten. Deze verschillende certificaten waarborgen de verschillende aspecten van duurzaamheid - People, Planet & Profit – in de bedrijfsvoering. Hierbij is het milieucertificaat MPS-ABC de eerste opstap voor een duurzame bedrijfsvoering. Anno 2015 begeleidt het VMS ca. 145 siertelers bij hun milieucertificaat MPS-ABC.


In 2014 verruimde VMS zijn visie en werking

  • Een ruimere deelname van het milieucertificaat MPS-ABC onder de Vlaamse siertelers;
  • Een actieve werking naar alle schakels (telers, handelaars, retail en consument) van de sierteeltketen;
  • Alle aspecten van duurzaamheid: naast Planet, ook People en Profit

"Zo stimuleert het VMS maximaal de verduurzaming van de sierteeltsector in al haar facetten."


VMS vandaag heeft twee peilers

1) Begeleiden

  • Telers en handelaars om stapsgewijs de vereisten voor de verschillende MPS-certificaten in een duurzame bedrijfsvoering te integreren;
  • Telers bij milieugerelateerde administratieve verplichtingen (verzamelaanvraag, mestbankaangifte,…);
  • Bij de toepassing van nieuwe milieuwetgeving (bv. IPM: Integrated Pest Management).

2) Stimuleren

  • Kennisuitwisseling, onderzoek,… op het milieu- en ethisch vlak binnen de sierteeltsector;
  • Samenwerkingsvormen die duurzaamheid in de sector ondersteunen;
  • De vraag naar duurzaam geteelde bloemen en planten op de markt.

"Alleen ga je snel, samen kom je verder"

Afrikaans spreekwoord

VMS in Vlaanderen