Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Wat doet VMS? » VMS als baken

VMS als baken

VMS positioneert zich als centrum voor duurzaam ondernemen. Sierteeltbedrijven worden via een stappenplan begeleid naar een toekomstgerichte, maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. We bepalen mee de koers van de teler.

Telers komen bij ons voor:

  • Registratie en monitoring verbruik
  • Advies en tips over verduurzaming bedrijfsvoering

VMS en duurzame sierteelt