Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Wat doet VMS?

Wat doet VMS?

VMS is als baken voor duurzame sierteelt actief op verschillende gebieden in Vlaanderen.

VMS werd opgericht in 1996. Lees meer over de historiek.


Wat doen we sinds 1996?

 • monitoren en verminderen van verbruik meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, water en energie
 • promoten en stimuleren van verduurzaming
 • afvalbeheer

VMS begeleidt haar leden intensief bij:

 • de vierwekelijkse verzameling en controle van de registratieformulieren
 • de registratie en reductie van bedrijfsverbruik
 • subsidieaanvragen

Bedrijfsbezoeken vormen hierbij een belangrijke schakel. De focus lag op milieu.


In transitie...

Naast het milieu krijgen nu ook sociale en economische aspecten meer aandacht in de sensibilisering van de siertelers.

"Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generatis om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen."

(bron: Our Common Future - World Commission on Environment and Development, 1987)

Duurzaamheid is dus alles wat te maken heeft met:

 • maatschappelijk verantwoord leven
 • milieu
 • ecologie
 • toekomstgericht denken

We vatten dit samen onder de drie P's:

 • People (mensen)
 • Profit (winst)
 • Planet (milieu)

VMS als baken