Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Succesverhalen » Succesverhaal

Boomkwekerij Hoebenschot is langzaam gegroeid tot wat de kwekerij nu is: een moderne boomkwekerij, 10 hectaren groot, gericht op groothandel, tuincentra en tuinaannemers.

Al van bij de oprichting van het nieuwe complex in 2001 zijn Marjan en Geert op zoek naar nieuwe wegen om degelijke en eerlijke produkten te kweken op een milieuvriendelijke en sociaal geëngageerde manier.

Via het educatieve leaderproject "Ooit van bomengehoord??" krijgen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Vrije Basisschool De Parel een 'eigen' boom op de kwekerij waarbij ze leren hoe bomen gekweekt en onderhouden worden.

Maar de sociale engagementen van de familie gaan nog verder. Een aanvraag om erkend te worden als zorgboerderij is lopende en wekelijks komt een groep leerlingen uit het bijzonder onderwijs een handje helpen op het bedrijf.

Wanneer je Marjan vraagt naar haar belangrijkste motivatie voor deze engagementen, antwoordt ze glimlachend: "De dankbaarheid van de jongeren is mijn grootste beloning".

We deden een interview met Marjan over hun laatste innovatie.

Kan je wat meer info geven de applicatie dat je aan het ontwikkelen bent?

We zijn een app aan het ontwikkelen waarmee aan de hand van QR-codes per plant en een database die hieraan gelinkt is, de positie op het veld, de gebruikte materialen en werkuren kunnen ingeven en raadplagen. Op termijn willen we deze uitbreiden met de mogelijkheid voor onze medewerkers om de uit te voeren opdrachten te lezen /krijgen via de app

Hiervoor krijgt ieder veld, partij en plant een unieke QR-code. Bij iedere opdracht die we uitvoeren, scannen we de veld, partij of plant -code en starten we via de app op onze smartphone het registratie systeem. In dit systeem geven we aan welke materialen gebruikt werden alsook opmerkingen, status, etc en registreert dat de werktijd per arbeider. Aan de hand van deze gegevensregistratie kunnen we dan op een eenvoudige manier een kostprijs berekening uit voeren. Deze app maakt het ons mogelijk dat we tijdens onze controleronde op het veld onmiddellijk, op eender welke plaats, alle bewerkingen die een plant ondergaan heeft te raadplegen.

Is er veel voorbereiding aan te pas gekomen?

Het grootste werk was het uitwerken van de database gekoppeld aan de registratieapp. De effectieve realisatie gebeurt fases wat geeft dat we in september mogelijk aan fase 3 beginnen.  

Was er een concrete aanleiding hiervoor? Wat zijn je drijfveren?

Ieder jaar enten wij bijna 500 verschillende fruitvariëteiten. Een goede plaats registratie is absoluut noodzakelijk als we soort echtheid willen garanderen aan onze klanten. Dit is echter niet eenvoudig als de jong geënte bomen worden geplant en er nog geen etiket aan vast gehecht kan worden. verder was ik geprikkeld door de vele mogelijkheden die onze multimediawereld ons te bieden heeft en was ervan overtuigd dat een uur en taken registratie op papier efficiënter kon.

Heb je hulp gevraagd van buitenaf? 

voor heel het IT gedeelte heb ik beroep gedaan op een goede kennis. Hij was voor zijn stagiair nog opzoek naar een ITproject met enige uitdaging. Het werken met student vraagt wel wat meer tijd om het project af te werken wat geeft dat we nu moeten wachten tot de start van het nieuwe schooljaar om verder te kunnen werken aan de volgende fases

Wat heeft de innovatie gekost?

De grootste kost is het ontwikkelen van de database en de app maar gezien dit door studenten gebeurt kost dit ons niets. Op termijn moeten we ons wel een beter etiketprinter aanschaffen en enkele smartphones of tablets.

Is de innovatie ook duurzaam?

Doordat we tijdens de rondgang onmiddellijk per plant alle gebruikte materialen (ook sproeistoffen en meststoffen) kunnen raadplegen, maakt dat we de plant beter kunnen opvolgen. Geen natte vingerwerk meer m.b.t. het behandelen van planten en dus reductie van gewasbescherming.

Eens de uit te voeren opdrachten ook te lezen zijn op deze app, hebben onze medewerkers niet alleen een geheugensteuntje maar zal iedere registratie sneller en gemakkelijker gaan. Dit wil zeggen dat er op het einde van de werkdag geen bonnen meer moeten worden ingevuld en iedereen sneller naar huis kan.

Heb je nog andere plannen met de applicatie?

Afgelopen jaar speelden we nog met het idee om deze app te vermarkten maar onder het moto 'schoenmaker blijf bij je leest' hebben we beslist om deze onbekend ITwereld  te laten voor wat het is.  

Ondervind je bepaalde moeilijkheden, tegenwerking?

Nee

Merk je een invloed voor de uitstraling van je bedrijf, het imago?

Door deel te nemen aan de innovatiecampagne heeft dit project ons bedrijf niet enkel een mooie geldprijs opgeleverd maar toch ook weer enige media aandacht gegeven. Dit geeft dat mensen ons bedrijf leren kennen en zien dat een boomkwekerij ook innovatief kan zijn.

Zou je collega’s aanraden iets gelijkaardigs te ondernemen?

Het projectmatig uitwerken van ideeën geeft je een ruimere kijk op de wereld en kan je bedrijf alleen maar ten goede komen. Ondertussen hebben wij zelf al meerdere projecten gerealiseerd. De ene keer met subsidies de andere keer zonder. Ik kan alleen maar zeggen dat er heel wat subsidiemogelijkheden op projecten liggen te wachten. Het is gewoon een kwestie van durven en dan de juiste weg te nemen en de juiste mensen tegen te komen. 

Meer info: 

www.hoebenschot.be

Lisseweg 18 - 2460 Lichtaart
Tel : 014 / 22 12 01
Fax : 014 / 21 65 00

Email : info@hoebenschot.be