Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Succesverhalen » Succesverhaal

Boplant werd opgericht in 2001 als vollegrondsbedrijf in de algemene boomkwekerij. Ondertussen zijn ze overgeschakeld naar containerteelt met specialiteit Ilex. Naast Ilex worden ook nog Gaultheria en Callicarpa geteeld. 

Voor de teelt van ilex hebben ze gekozen voor Ilex meservae blue maid en blue angel. Beide soorten geven de beste besbezetting en kunnen als jonge plant reeds met bes verhandeld worden. Boplant richt zich vooral op de kerstverkoop.

Naast deze soorten zijn ze constant op zoek naar nieuwe cultivars die ze zelf zoeken door actief te veredelen.

Hun klanten zijn vooral groothandelaars die zelf de ilex eventueel met toegevoegde waarde verkopen naar tuincentra.

Naast de productie van bovenstaande teelten is Boplant sinds kort ook bezig met ontwikkeling en verkoop van 2 innovatieve producten.

We deden een interview met Wouter Bogaert van Boplant over hun laatste twee innovaties:

Vertel eens wat meer over de twee innovaties:

 • Plantenmatten: zijn bodembedekkers die voorgekweekt zijn als plantenmat. Het volstaat om de matten neer te leggen op een plantklare grond zoals graszoden geplaatst worden
 • Groendakcassettes: zijn modules die voorgekweekt zijn in daksubstraat. De modules passen tand en groef in elkaar.  Op de dakbedekking wordt er een folie gelegd van 0.5 mm waarop de modules worden geplaatst.

Is er veel voorbereiding aan te pas gekomen?

 • Voor de groendakcassettes hebben we 2 types geprobeerd, waarvan er 1 is overgebleven. We hebben ook overwogen om zelf een matrijs te laten maken, maar de kostprijs en bijhorend risico was te groot.
 • De voorbereiding om effectief op te starten was (aanleggen van stekbedden) 2,5 jaar.
 • De plantenmatten zijn gebaseerd op het systeem van de graszoden, hiervoor hebben we 1 jaar voorbereiding genomen.

Was er een concrete aanleiding voor deze innovaties? Wat waren jouw drijfveren?

 • Onze hoofdteelt is Ilex met bes voor de kerstperiode. We zien dat het moeilijk is om nog grotere aantallen te verkopen in het huidige sortiment, vandaar dat we gezocht hebben naar een product dat jaarrond te verkopen is.
 • De keuze voor groendakcassettes is ontstaan door de algemene trend naar stadsvergroening en duurzaamheid.

Heb je hulp gevraagd van buitenaf? Zijn er gespecialiseerde bedrijven/personen ingezet?

 • Voor de teelt hebben we Johan Vanderhaegen als teeltbegeleider, voor het vermarkten hebben we het innovatiesteunpunt gecontacteerd en hebben we samengewerkt met Brandsenses voor de animo bij de tuincentra te polsen en de aanmaak van de folders

Hoe loopt de actie nu verder?

 • Initieel was het plan om de groendaken en matten via de groothandel naar de tuincentra te verkopen. Nu richten we ons meer naar de tuinaanleg en gemeentebesturen via de groothandel.

Wat heeft de actie gekost?

 • De opstartperiode kost vooral veel tijd, voor de brochures en advies en dergelijke denk ik dat we rond de 20000 euro uitkomen.

Op welke aspecten van duurzaamheid focust de actie?

1) Rendabiliteit 

 • Voor ons is het belangrijk om een goede risicospreiding te hebben. Voor de verkoop werken we ook samen met de producent van de groendakcassettes.
 • Vaak worden in lastenboeken groendaken voorgeschreven, waardoor het verhaal minder subsidie afhankelijk wordt.

2) het milieu 

Groendaken zijn duurzaam op meerdere vlakken:

 • opname van fijn stof en CO2
 • thermische isolatie en geluidsisolatie
 • verkoelend effect op de omgeving
 • verhoogt de levensduur van de dakbedekking
 • bevordert de biodiversiteit

Probeer je je verhaal uit te dragen? Via de pers? Via een website? Of nog…?

 • Hier moeten we nog sterk aan werken, in het begin ligt de nadruk op de teelt en de cyclus rendabel te krijgen

Zou je collega’s aanraden iets gelijkaardigs te ondernemen?

 • Absoluut, zolang dat je achter je product staat en in het project gelooft, heeft het kans op slagen.

Meer info bij Boplant:

Boplant.be

plantenmat.eu