Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Succesverhalen » Succesverhaal

In 2010 nemen we de beslissing  ons bedrijf te automatiseren. De voornaamste redenen zijn het besparen op personeelskosten en de arbeidsintensiteit verlagen.  Vroeger moest er een werknemer met een ‘raak’ de planten op de transportband zetten.  Dat waren ongeveer 15 potten per raak. Zo moest een werknemer ook de planten terug op de grond zetten.  Dus dat was een ganse dag hetzelfde en arbeidsintensieve arbeid. Om het werk te vereenvoudigen en de arbeid minder intensief te maken gingen we op zoek naar een oplossing.  

Na lang beraad en overleg met het bedrijf Degramec hebben we gekozen voor de aankoop van een afzetrobot.  Er werd een vaste band geïnstalleerd en alle planten werden naar een vaste werkplaats geleid om eraan te kunnen werken.  Een soort ‘carrousel’ ontstaat. Door het plaatsen van een vaste band kunnen de andere banden steeds aangehaakt worden aan die band.  Zo moeten we minder transportbanden verplaatsen wat toch ook arbeidsbesparend is.

Gelukkig zijn de serres allen dezelfde afmetingen.  Zo kon de afzetrobot overal ingeschakeld worden. Enkele aanpassingen waren noodzakelijk:

  • Een effen ondergrond;
  • Voldoende ruimte om te manoeuvreren met de machine ;
  • Betonpaadjes om de robot te verplaatsen.

We merkten dat de arbeidsintensiteit enorm verlaagd met de afzetrobot. Daarom investeerden we in 2013 in een opzetrobot.  Het motiveert ons en de werknemers omdat er meer variatie is in het werk.  Als de robots aan het werk zijn, is er extra tijd om ander werk te doen. Door de opzetrobot en afzetrobot te laten werken vermindert dit de arbeidsintensiteit aanzienlijk.

Eén robot kost ongeveer 60.000 euro, waarvoor je wel VLIF-steun kan ontvangen 28%, dacht ik, als je voldoet aan de voorwaarden. Voor ons bedrijf kostten de aanpassingen (plaatsen vaste band, aanleggen betonpaadjes) ongeveer 30.000 euro. Uiteindelijk ramen we de totale kostprijs op € 150.000. We hebben 1 werknemer minder door deze aanpassingen. Het gevolg is dat we na 4 jaar onze investering zullen terugverdiend hebben.

We werken niet sneller, maar het is aangenamer werken omdat het niet zo zwaar is. Je moet wel leren werken met de machines maar het is zeker een aanrader voor andere kwekers.