Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Succesverhalen » Succesverhaal

Als boomkweker dien je alle kansen te benutten om je bedrijf een mooie en groene uitstraling te geven. Een aantrekkelijke oprijlaan, de privétuin en bedrijfsomgeving die in elkaar overvloeien, de perceelsranden en braakgronden inzaaien en hagen, heggen en poelen aanleggen en onderhouden.

Zo wordt het aangenaam vertoeven voor personeel, klanten, buurtbewoners, jezelf en ander biologisch leven. Braakliggende stukken percelen worden altijd ingezaaid. Koppakkers, tussengangen en andere plaatsen waar gemanoeuvreerd moet worden, worden met een boomgaardgrasmengsel ingezaaid. Dit grastype komt vlug op en groeit niet zo snel, zodat het aantal maaibeurten kan beperkt worden.

Op andere open stukken worden soms zonnebloemen gezaaid als groenbemester. Er zijn meerdere redenen waarom voor zonnebloemen gekozen wordt:

  • mooi ogend voor de omgeving
  • grote aanbreng van biomassa
  • goed voor het imago van de sector (vooral bij percelen langs de weg)
  • je kan ‘strooien’ met ontelbare gratis boeketten voor vrienden en familie
  • een stukje ‘Provence’ in eigen kwekerij; we verlengen het vakantiegevoel
  • manier om aandacht voor milieu concreet te tonen

Zonnebloemenzaad kan je heel gemakkelijk en goedkoop verkrijgen als vogelvoer en na zaaien in het voorjaar heb je er verder geen werk meer aan. Met een zak van 20 kg (20 €) zou je een hectare kunnen inzaaien, maar wij zaaien aan een veel hogere dichtheid. Na de zomer worden de zonnebloemen geklepeld, zodat het terrein er terug proper bij ligt.

Hoewel er waarschijnlijk betere groenbemesters dan zonnebloemen bestaan, kiezen we hiervoor, samen met nog andere, omwille van het mooie uitzicht, ze vallen van ver op en je kunt er boeketten mee maken.

We merken dat iedereen die ons bedrijf bezoekt, enthousiast is over onze initiatieven: zowel klanten als onze omgeving. We worden dus blijvend gestimuleerd zo verder te doen!