Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Succesverhalen » Succesverhaal

Thierry en Anneke Van Paemel runnen samen met hun kinderen Tom en Tineke ‘Het Wilgenbroek’in Oostkamp.

Zeventien jaar geleden namen Thierry Van Paemel en zijn vrouw Anneke een tuincentrum over in Oostkamp. Samen met hun kinderen, Tom en Tineke, runnen ze een bloeiende zaak, die door haar prachtige ligging en inkadering een inspiratiebron vormt voor vele plantenliefhebbers. Uit liefde voor Helleborus werd het bedrijf uitgebreid met een Helleboruskwekerij van 12 hectare.

“We zijn als eerste begonnen met het telen van Helleborus. In het begin was dit vrij kleinschalig, maar het bedrijf groeide snel en we voelen dat we het nu wat serieuzer moeten aanpakken.” Thierry en Anneke reageerden positief op de oproep om mee te werken aan het net gestarte demonstratieproject ‘Telen met inzicht’. Projectmedewerkers Dieter Blancquaert (PCS) en Hannes Buyle (VMS) brachten hen een bezoek en spraken met hen over het belang van een juiste kostprijsberekening en demonstreerde Aquino om de berekening uit te voeren.  Dieter Blancquaert (PCS)

“We beseffen maar al te goed dat een kostprijsberekening nodig is, maar wisten zelf niet goed hoe we eraan moesten beginnen. Vaak is de software om het te berekenen ook vrij duur.” Met die wijsheid in gedachten besloten Thierry en Anneke om mee in het demonstratieproject ‘Telen met inzicht’ te stappen. Tijdens ons eerste bezoek maakten we eveneens kennis met Dirk Perdu. Dirk staat in voor het reilen en het zeilen binnen de Helleboruskwekerij en heeft al wat ervaring met kostprijsberekeningen. We merkten al meteen dat de opdracht niet zo eenvoudig zou zijn, de plantenpartijen verschillen onderling in potmaat, soort en type verkoopbaar materiaal.  “Uit de kostprijsberekening hopen we zicht te krijgen op de realiteit, hoeveel we nu verdienen aan welk product. We zijn volop bezig met nieuwe prijslijsten en wilden weten welke marges we hebben, zodat we ook bij grote afnames – aan een scherpere prijs – nog iets aan onze planten verdienen.” Hannes Buyle geeft wat meer uitleg bij Aquino, een programma dat door het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS) ontwikkeld werd en gebruikt wordt bij de kostprijsberekeningen. Bij een aantal van de partijen berekenen we zelf de kostprijs, met de resultaten gaan we terug bij de teler en tonen hen hoe ze zelf het programma verder kunnen gebruiken. Anneke is tevreden met de resultaten. “We hadden al langer een vermoeden dat niet alle potmaten rendabel zijn, maar we houden ze toch in ons assortiment, de klant is immers koning. Toch kunnen we naar de toekomst toe nu enkele veranderingen doorvoeren en de minst rendabele partijen verkleinen.”

Helleborus wordt op Het Wilgenbroek gekweekt uit zowel aangekocht stekmateriaal als uit zaad van moederplanten. “De in vitro stekken zijn vrij duur, omdat het moeilijk is om het stekweefsel steriel te krijgen. Bovendien slaan niet alle stekken aan en is er dus vrij veel uitval.” We voegen hier nog aan toe dat als je vertrekt van zaad, de planten ook langer op het bedrijf blijven staan, hetgeen ook meegerekend dient te worden in de uiteindelijke kostprijs. Het was voor Dirk dan ook interessant te weten wat het verschil in rentabiliteit zou zijn van planten uit beide startmaterialen. Maar wat kost zaad van je moederplanten nu eigenlijk? De moederplanten nemen plaats in, die je niet voor andere planten kan gebruiken, en vragen ook verzorging. Ook kan bij zaad de vorm- en kleurvastheid niet steeds gegarandeerd worden, dus je moet blijven selecteren. “Bij de kostprijsberekening gaan we nu uit van de aankoopprijs van Helleboruszaad, maar naar volgend jaar toe zal ik alle handelingen die ik op de moederplanten toepas, goed bijhouden, zodat we de effectieve kostprijs van een zaad kunnen berekenen.”, gaat Dirk verder.   

Tijdens de gesprekken wordt duidelijk dat er met heel wat factoren rekening dient gehouden te worden bij het bepalen van de kostprijs. Zo is er ook heel wat werk bij het opstarten van de machines en het terug proper maken na de handeling. Verder dienen ook transportkosten en het klaarmaken van de bestellingen in rekening gebracht te worden. “Ook al vraagt het een serieuze inspanning om een goede kostprijsberekening te doen, we zijn blij dat we het gedaan hebben en weten nu op welke vlakken we de rentabiliteit van het bedrijf kunnen verbeteren. Een absolute aanrader voor elke sierteler!” Anneke en Thierry hebben gelijk, de juiste beslissingen worden met de juiste argumentatie genomen. Nog te vaak worden beslissingen binnen het bedrijf genomen op het gevoel en dat blijken vaak niet de meest duurzame beslissingen te zijn, zeker niet op lange termijn. Het demonstratieproject ‘Telen met inzicht: bedrijfseconomische gegevens, rekentool en simulaties voor onderbouwde toekomstgerichte bedrijfsbeslissingen in de sierteelt’ wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij. Binnen dit project willen het PCS (projectcoördinator; Dieter Blancquaert), het VMS (Hannes Buyle en Griet Grillaert) en BB Consult –AVBS (Koen Tierens) hun expertise bundelen om het belang van een correcte kostprijsberekening en hierop gebaseerde beslissingen  extra in de verf zetten en siertelers te helpen hun bedrijf rendabeler te maken, door hen inzicht te verschaffen in hun kostenstructuur.  Het project loopt tot juni 2018.

Wil je graag meewerken aan het project ‘Telen met inzicht’? Contacteer dan dieter.blancquaert@pcsierteelt.be of via 09/353.94.87