Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Succesverhalen » Succesverhaal

Om een gezond bedrijf te runnen moet je als bedrijfsleider durven de dagdagelijkse gang van zaken in vraag stellen. En dat is exact wat Dirk, zaakvoerder van Van Oost BVBA deed. Hij verruimde de focus van het klassieke azaleabedrijf naar een gemengd bedrijf waar nu naast 80000 azalea’s, jaarlijks ook 200000 calluna’s en 100000 erica’s.

We gingen eens horen wat hem hierbij dreef…

Vanwaar komt de keuze van deze teelten?

Het idee om deze teelten te kweken, kwam door mijn stageplaats. Na mijn studie heb ik een jaar stage gelopen in Duitsland. Waar de teelt van Azalea, Erica gracillis en Dipladenia werd gecombineerd. Mede door mijn stageplaats, had ik besloten om te kiezen om azalea’s en Erica gracillis te gaan telen.

We zijn half de jaren 80 begonnen met het telen van azalea’s, deze zijn half oktober weg en staat het bedrijf voor een groot deel leeg. Voor een uitbreiding van de azaleateelt heb ik meer overwinteringsglas nodig en dus ook meer grond, dit was moeilijk te verwezenlijk. Daarom zijn we gestart met de teelt van Erica gracillis, dit is een typisch winter product en hebben we geen overwinteringsprobleem. Begin de jaren 90 hebben we de teelt van Erica gracillis laten vallen en overgeschakelt naar calluna’s. 5 jaar later heb ik er  de teelt van Erica darleyensis bijgenomen, zo kregen we meer spreiding van het werk over het hele jaar, erica is een winter plant en callluna een zomerplant.

Hoe is het met de markt gesteld de dag van vandaag?

Ik lever aan Floréac, hier weet je op voorrand en wanneer alles moet geleverd worden en heel belangrijk alles staat op papier. Als je op daghandel moet werken, kan het soms moeilijk zijn en dit is verstikkend voor de producent. De verkoop aan tuincentrums en ketens vergroot altijd maar.

Hoe liggen deze teelten op de markt de dag van vandaag?

Azalea:

De laatste jaren is er meer en meer concurrentie van andere vroegbloeiende soorten. Bepaalde partijen van azalea’s doen het goed andere wat minder, ik ben dan ook langzaam de azaleateelt aan het afbouwen. Vroeger kweekten we azalea’s in de vorm van pyramides. Hier zijn we vanaf gestapt door beperkte vraag. 4 tot 5 jaar geleden zijn we gestart met de kweek van azalea op stam. Dit kwam door meer vraag en weinig aanbod van dit type azalea’s.

Erica & Calluna:

In het begin teelden we Erica gracillis, dit heb ik vanuit Duitsland laten komen en meerdere jaren geteeld naast de azalea. Begin de jaren 90 ben ik met de teelt van Erica gracillis gestopt, dit kwam door problemen bij de consument. Ik ben overgeschakeld op de teelt van calluna, later zijn we ingerold in knoppenbloeiende soorten, we werken ondertussen al 20 jaar met Garden Girls. Rond 1995 hebben we de teelt van Erica darleyensis er bijgenomen, doordat er meer vraag kwam voor dit product.

 Deze teelten zijn gedeeltelijk gegroeid met de jaren, ik wil deze teelten dan ook uitbreiden. Natuurlijk is elk jaar anders, dit hangt grotendeels af van de consument maar ook het klimaat is een bepalende factor. Ik heb jaren gehad dat ik 40000 planten heb moeten weggooien. Als er bij de start van het seizoen veel vraag is naar Erica, krijgen we een mooi seizoen. Calluna daarentegen ligt wat gevoeliger, deze plant heeft zijn ups en downs. Drie jaar geleden was een zeer slecht jaar voor de calluna-teelt.

Hoe zit het met de investeringen op het bedrijf?

In de serre worden de potten op de blote grond gezet met een antiworteldoek ertussen. Momenteel staan er 1600 azalea’s (jong goed) op 1100m². Ik heb gekeken naar alternatieven, zoals lavastenen maar deze investering blijkt te duur voor ons bedrijf. Te meer omdat, door gebrek aan opvolging, ik waarschijnlijk binnen 7 jaar ga stoppen met de teelt en langzaam aan het afbouwen ben, ik heb ook geen opvolging.

Ik wil enkel nog een investering doen, indien deze goed inzetbaar is op het bedrijf. Daarom ben ik dit jaar aan het nadenken om een robot aan te schaffen. Robots komen meer en meer voor en voor de oppervlakte die we hebben kan dit wel handig van pas komen.

Waarom zou u toch nog investeren in een robot?

De erica’s en calluna ‘s worden buitengezet vanaf 1 mei tot en met 10 juli, dit duurt ongeveer 10 weken. Voor het buitenzetten en het snijden heb ik normaal 2 seizoenarbeiders nodig.  10 weken is lang, dit komt doordat de mensen de job niet kennen en het klimaat niet altijd meevalt om in te werken. Hierdoor denk ik erover na om een robot aan te schaffen, dan zouden de seizoenarbeiders niet meer nodig zijn. Er mag niet vergeten worden dat personeel geld kost en automatisering is arbeidsvriendelijker.