Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Succesverhalen » Succesverhaal

VMS ging op bezoek bij Goderick Meuninck om een interview te doen met Goderick over zijn sociaal engagement.

Het bedrijf van  Goderick Meuninck is zowel een Pierlepein- als een zorgboerderij.

“Via het Pierlepeinnetwerk ontvangen we groepen kinderen, senioren of volwassenen, die meer te weten willen komen over het reilen en zeilen van een tuinbouwbedrijf. Kleuters en lagere schoolkinderen gaan vaak in de week van het bos  op bosbezoek, maar een aantal leerkrachten wil dat doorbreken . Daarom komen vooral leerlingen van het zesde leerjaar bij ons op bezoek om dit open te trekken naar andere planten.”

Goderick speelt in op de leefwereld van de leerlingen. Hij vertelt bijvoorbeeld dat zijn bedrijf 4300 m² groot is, wat hij dan vergelijkt met de grootte van een voetbalveld.  Daarnaast vertelt hij hen dat Latijn  studeren nut kan hebben omdat alle planten Latijnse namen hebben.  Goderick legt de nadruk op het feit dat  de oerelementen de rode draad zijn in zijn bedrijf: lucht, water, licht, aarde en liefde. Planten hebben al deze elementen nodig om te overleven. Als voorbeeld geeft hij turf. “Turf, welke afkomstig is uit de grond (aarde) wordt gebruikt als grondstof voor potgrond en in deze potgrond worden de stekjes geplant.” De leerlingen mogen op het einde van de rondleiding zelf ook iets doen, vb. potten vullen, stekken trekken en stekken. Als beloning krijgen ze een drankje en een plantje om mee te nemen naar huis. Dit bezoek kost de school € 3 per leerling, maar de provincie voorziet daarin een tegemoetkoming door middel van een aan te vragen  subsidie. Goderick vind het belangrijk om de kinderen bewust te maken over hoe een plant groeit, van klein plantje tot verkoopbaar product. Hij hoopt dan ook om zo enkele kinderen  warm te maken om in de sector actief te worden, want de jeugd is de toekomst.

Waarom ook volwassen groepen ontvangen? “Er is meer nood aan kennis over en voeling met planten. Velen weten niet hoe het eraan toegaat in een tuinbouwbedrijf , ze zien enkel de buitenkant. ” Op die manier tracht hij wat kennis bij te brengen en hoopt hij dat de consument terug de weg zou vinden naar de aankoop van bloemen en planten.

Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf waar mensen uit kwetsbare groepen, zoals personen met een handicap, opgevangen worden. Die mensen (hulpboeren genoemd) doen mee met de gewone activiteiten op het bedrijf. Dit initiatief gaat  uit van vzw Groene Zorg, een vzw gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

“De personen die we opvangen of opgevangen hebben zijn heel verschillend. Zo hebben we al opvang geboden aan kinderen die schoolmoe zijn, kinderen met autisme, volwassen met een geestelijke handicap. Momenteel hebben we 3 personen met een lichamelijk handicap, gespreid over 4 dagen. Eén ervan is beperkt door zijn rolstoel, maar hij is zeer behendig in het plukken van stekjes. De andere twee zijn behendig in het vullen van potten.  Zo heeft elk wel iets waar hij goed in is en wat hij graag doet. Zorgboer zijn, is verantwoordelijk zijn, je moet constant in de buurt blijven om hen bij te staan. De mensen kunnen ook niet de hele dag hetzelfde werk doen, dat is te lastig en dan zijn ze ook niet meer gemotiveerd. “

“De hulpboeren komen graag werken op het bedrijf. Dit is een verrijking binnen hun eigen leven. Voor hen is werken op een bedrijf is iets anders dan werken in een beschutte werkplaats. Op een bedrijf mogen ze dezelfde werkjes doen als een andere werkkracht en dit geeft hen veel voldoening, op dit moment voelen ze zich geaccepteerd in de ‘ normale’ wereld van een bedrijf.

Als zorgboer krijg je ook de warmte terug van de hulpboeren en veel dankbaarheid. Ze zijn zeer dankbaar dat ze bij ons mogen en kunnen werken.”

Tijdens het gesprek komt één van de hulpboeren binnen. Goderick biedt hem een warme tas soep aan, wat de oprechte en betrokken aanpak van Goderick bevestigd.

De mensen werken in shiften van 3 uur met een maximum van 2 shiften per dag. Per shift krijgt het bedrijf € 20, onafhankelijk van het aantal werkers. Naast begeleiding door het bedrijf, kan een instelling ook één of meerdere personen zelf begeleiden op het bedrijf. De mensen zelf werken vrijwillig, ze worden er niet voor betaald.

 “Ik beveel dit iedereen aan, maar je moet er zelf klaar voor zijn. Ga zeker eerst op gesprek bij Groene Zorg vzw zodat je weet waaraan je begint. Denk na over wat ze zouden kunnen doen en voorzie genoeg afwisseling op uw bedrijf. Doe hetzelfde werk als zij doen en zorg eens voor plezierige momenten bv. door hen mee  te nemen met de vrachtwagen, wat ze zeer leuk vinden.”