Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Projecten » Samen investeren

Samen investeren in duurzame sierteelt

Algemene voorwaardenAanvraagformulier

............. Oproepfiche --- bedrijfsbord met info over milieu-inspanningen
............. Oproepfiche --- driftreducerende spuitdoppen
............. Oproepfiche --- biofilter
............. Oproepfiche --- volgelaatsmasker met luchttoevoer
............. Oproepfiche --- koolstofcabinefilter

Vorig jaar lanceerde VMS een aantal oproepen om samen met de sector te investeren in bescherming van het oppervlaktewater en/of fyto-toepasser. Ook dit jaar doen we dat. Overweeg je een aankoop van driftreducerende spuitdoppen, een biofilter of persoonlijke beschermingsmaterialen, … aarzel niet!

Een duwtje in de rug

Ook in een economisch moeilijk klimaat blijft het als bedrijf belangrijk, maar vaak niet evident te investeren in mens en milieu. Bescherming van het oppervlaktewater bvb. zou in ieders bovenste schuif moeten liggen. Zo is bezoedeling met chemische middelen een rechtstreekse bedreiging voor ons drinkwater. Logisch dat de overheid de kwaliteit van het water met argusogen opvolgt, wat op termijn mogelijke consequenties zal hebben voor ons assortiment beschikbare gewasbeschermingsmiddelen. Drift en puntvervuiling inperken, is het werkpunt van een vooruitstrevende sector.

Ook de persoonlijke bescherming tijdens het toepassen van gewasbescherming blijft een belangrijk werkpunt, zo leert de ervaring.

Daarom wil VMS je ook in 2018, samen met de Vlaamse Overheid, stimuleren hierin te investeren.

Financiële steun ontvangt u als volgt...

1. Informeren via de oproepfiches

........ In de algemene en oproep-specifieke fiches staat omschreven welke steun u kunt ontvangen voor welke bestedingen. Ook de voorwaarden en de aanmeldingsprocedure worden nader toegelicht.

2. Steun aanvragen

......... Dien het aanvraagformulier in bij VMS, vergezeld van de nodige formulieren.

3. Steun ontvangen

......... Na aanvaarding van uw dossier, maakt u een factuur op aan VMS en ontvangt u de steun.

Met al uw vragen kunt u terecht bij:

VMS vzw
Contact: Bastiaan Viaene
info@vms-vzw.be
0497 87 86 79

Bron foto's: spuitdop: Delvano NV, Hulste; biofilter: PCS, Destelbergen; volgelaatsmasker: Prosafco, Roeselare