Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Projecten » Samen investeren

Samen investeren in duurzame sierteelt

Algemene oproepficheAanvraagformulier

............. Oproepfiche --- biobeschermingsplan + Aanvraagformulier bio (NIEUW)
............. Oproepfiche --- boomgaardspuittechniek (NIEUW)
............. Oproepfiche --- driftreducerende spuitdoppen
............. Oproepfiche --- biofilter
............. Oproepfiche --- volgelaatsmasker met luchttoevoer
............. Oproepfiche --- koolstofcabinefilter

Vorig jaar lanceerde VMS voor het eerst een aantal oproepen om samen met de sector te investeren in bescherming van het oppervlaktewater en/of fyto-toepasser. In totaal werden toen 34 oproepen goedgekeurd. Dit jaar worden dezelfde oproepen verlengd. Overweeg je een aankoop van driftreducerende spuitdoppen, een biofilter of persoonlijke beschermingsmaterialen, … aarzel niet! Ga naar www.vms-vzw.be > Projecten > Samen investeren en ontvang nu uw steun via VMS.

Een duwtje in de rug

Ook in een economisch moeilijk klimaat blijft het als bedrijf belangrijk, maar vaak niet evident te investeren in mens en milieu. Bescherming van het oppervlaktewater bvb. zou in ieders bovenste schuif moeten liggen. Zo is bezoedeling met chemische middelen een rechtstreekse bedreiging voor ons drinkwater. Logisch dat de overheid de kwaliteit van het water met argusogen opvolgt, wat op termijn mogelijke consequenties zal hebben voor ons assortiment beschikbare gewasbeschermingsmiddelen. Drift en puntvervuiling inperken, is het werkpunt van een vooruitstrevende sector.

Ook de persoonlijke bescherming tijdens het toepassen van gewasbescherming blijft een belangrijk werkpunt, zo leert de ervaring.

Daarom wil VMS je ook in 2017, samen met de Vlaamse Overheid, stimuleren hierin te investeren.

Optimalisatie boomgaarspuit 80% terugbetaald

Boomtelers die hun boomgaardspuit dit jaar nog aanmelden voor afstelling, ontvangen hiervoor 80% steun. We hopen hiermee de boomkwekerij te helpen efficiënter te kunnen spuiten.

Pcfruit meet m.b.v. een verticale meetwand op welke hoogte welk volume verspoten wordt. Zo zie je duidelijk waar je spuitvloeistof terecht komt in je gewas … en dus ook waar niet. Je toestel wordt gemeten en gelijk geoptimaliseerd. Geef op indien je een afstelling wenst met driftreducerende doppen. Pcfruit voorziet de doppen en je toestel wordt er ineens mee afgesteld.

Een optimalisatie binnen deze oproep kost een inschrijver slechts €58. Indien je kiest voor driftarme spuitdoppen, kost je dit maximaal €4 per dop.

Meerprijs van driftreducerende spuitdoppen terugbetaald

Onder meer uit monitoringsresultaten van VMM blijkt dat rivieren, beken, sloten, maar ook waterzuiveringsinstallaties vaak behoorlijke concentraties gewasbeschermingsresiduen bevatten.

Driftarme spuitdoppen helpen je middelen efficiënter in te zetten. Zo bereik je met minder middelen een zelfde bestrijdingseffect. Via VMS recupereer je nu integraal de meerprijs voor driftreducerende doppen.

Biofilter voor de helft terugbetaald

Een biofilter kan een goede en vooral propere oplossing bieden voor restvloeistoffen op het sierteeltbedrijf. Restvloeistoffen kunnen ontstaan tijdens het vullen en spoelen van de spuittank en tijdens het reinigen van spuittoestellen op een verhard oppervlak.

In een biofilter breken bacteriën de actieve stoffen af, een plantenbak zorgt voor de verdamping van het restwater. VMS voorziet in een 50% terugbetaling voor geïnstalleerde biofilters waarvoor de materialen in 2017 aangekocht zijn.

Ook persoonlijke bescherming voor groot deel terugbetaald

De ervaring leert dat tijdens het uitvoeren van gewasbescherming nog te vaak nonchalant wordt omgegaan met eigen bescherming. Daarom wordt ook dit thema opgenomen.

De aankoop van volgelaatsmaskers met luchttoevoer, alsook koolstofcabinefilters (specifiek voor tractoren met overdrukcabines) worden voor 60% ondersteund. Bovendien ontvang je een pakket lichaamsbescherming.

Financiële steun ontvangt u als volgt...

1. Informeren via de oproepfiches

........ In de algemene en oproep-specifieke fiches staat omschreven welke steun u kunt ontvangen voor welke bestedingen. Ook de voorwaarden en de aanmeldingsprocedure worden nader toegelicht.

2. Steun aanvragen

......... Dien het aanvraagformulier in bij VMS, vergezeld van de nodige formulieren.

3. Steun ontvangen

......... Na aanvaarding van uw dossier, maakt u een factuur op aan VMS en ontvangt u de steun.

Met al uw vragen kunt u terecht bij:

VMS vzw
Contact: Hannes Buyle
info@vms-vzw.be
09 353 94 74

Bron foto's: spuitdop: Delvano NV, Hulste; biofilter: PCS, Destelbergen; volgelaatsmasker: Prosafco, Roeselare