Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Projecten » Openbaar groen

Duurzaamheid in overheidsaankopen groen

De consument is zich bewuster geworden van de ecologische en sociale impact die gepaard gaat met het vervaardigen van een product. Het telen van bomen en planten gebeurt vaak in weinig beschermde omstandigheden (in open lucht, rechtstreeks in de bodem), wat de impact zeer bevattelijk maakt.

Openbare besturen kunnen alvast het goede voorbeeld tonen door bewust te kiezen voor groenleveranciers met 'groene' intenties. Op deze pagina vindt u alle info hoe u, als aanbesteder, dit gemakkelijk kan opnemen. U zal zien dat u het warm water niet hoeft uit te vinden; gewoon gebruiken wat reeds voorhanden is!

Gecertificeerde bedrijven

Lijst deelnemende bedrijven MPS-ABC België

Controleer de actuele MPS-certificatiestatus

Lijst gecertificeerde bedrijven 'sectorgids autocontrole niet-eetbare tuinbouwproductie'

Productfiches duurzaam groenbeheer

Alle fiches

Fiche 'Zaden, eenjarigen en vaste planten' + Bijlage

Planten voor bijen en vlinders

Planten voor bijen en vlinders
(bron: PRAKTIJKGIDS LANDBOUW EN NATUUR, module Sierteelt, 2016)