Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Projecten » Duurzaam afvalbeheer

Duurzaam afvalbeheer in de sierteelt

Aanvraagformulier Algemene oproepfiche

........... Oproepfiche EPS -ophaling

...........Oproepfiche groenafval-ophaling

Thema en selectie bestedingen 2017

In 2017 vormt afval een prominent thema binnen de werking van VMS. De verschillende afvalstromen in de sierteeltsector zorgen voor heel wat knelpunten richting correcte afvalverwerking. VMS richt dit jaar haar pijlen op dit thema, om de bedrijven een hulpmiddel te bieden naar een correcte afvalverwerking over het volledige bedrijf. Hierbij nemen we alle aspecten van de afvalkringloop in rekening:

  • afvalcreatie
  • afvalverzameling en -sortering
  • inzameling en ophaling
  • verwerking en valorisatie

De ervaring leert ons dat veel verschillende afvalstromen als restafval worden gezien. Via het VMS willen wij hier iets aan doen en bieden wij de afvalstromen een 2de leven. Dit draagt bij tot een betere afvalverwerking, verduurzaming van de sierteeltbedrijven en milieuvriendelijkheid