Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Profit

Profit

Economische rendabiliteit centraal in een toekomstgerichte bedrijfsvoering

Voordelen registratie

  • bewust verbruiken werkt kostenbesparend
  • optimalisatie bedrijfsvoering leidt tot beter inzicht in de bedrijfsprocessen
  • door meer inzicht een betere kwaliteit en/of hogere efficiëntie

✓ Certificaten ondersteunen de verschillende stappen naar duurzame bedrijfsvoering.

Meer informatie over certificaten

Om alles goed te registreren bestaat My-MPS. Een heel gebruiksvriendelijk online programma. Meer info hieronder.

MPS-Quality en MPS-QualiTree zijn certificaten speciaal ontwikkeld voor de kwaliteitszorg. Lees meer over deze certificaten hieronder. Op de pagina over de certificaten vind je uitgebreide informatie.


My - MPS is de basissoftware voor registratie

My-MPS is wereldwijd het software programma om MPS te registreren. Het is een online programma.

Dagregistratie of perioderegistratie

Bij dagregistratie wordt dagelijks alle verbruik bijgehouden. De perioderegistratie is 4-wekelijks. Dit wil zeggen dat je om de 4 weken zelf het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, water en belichting registreert.

Via de website van MPS vind je hierover meer info.


MPS Quality en MPS QualiTree zijn de labels voor kwaliteitszorg

Voordelen MPS-Q

  • kwaliteitsszorgsysteem gericht op de sierteeltsector, met QualiTree specifiek voor de boomkwekerij
  • beter zicht en grip op de bedrijfsprocessen
  • meer zicht op de markt en sneller inspelen op eisen klant
  • leveringsbetrouwbaarheid: producten, diensten en informatie
  • verhoogte klantentevredenheid
  • versterking imago

Meer info op de pagina van het certificaat MPS-Quality (MPS-Q) en MPS-QualiTree.


Actualiteit