Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Planet

Planet

Duurzaam telen met aandacht voor onze leefomgeving

 • De land- en tuinbouwsector is rechtstreeks afhankelijk van het milieu.
 • De productie van planten is nuttig voor zowel onszelf als onze leefomgeving.
 • Behoud van natuur is een belangrijk aspect van duurzaam telen.

Wat doet het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS) in het kader van milieu?

 • Het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS) registreert en analyseert kritisch de milieubelastende stoffen. Hierdoor worden de telers gestimuleert tot een milieubewuste bedrijfsvoering.
 • We begeleiden de teler naar een milieucertificaat.
 • De teler krijgt tips en advies om zijn bedrijfsvoering te optimaliseren naar een zo laag mogelijke impact op het milieu.

Een milieucertificaat geeft de teler een tool om zijn klanten, partners en omgeving zijn beste bedoelingen te tonen. Dit geeft een positieve uitstraling voor het bedrijf en de sector.

Een ander voordeel van registratie is bewuster gebruik van middelen en dat leidt tot kostenbesparing.

Meer informatie over certificaten

De certificaten MPS-ABC en MPS-GAP houden rekening met het milieu aspect. Lees meer over deze twee certificatien hieronder. De uitgebreide informatie vind je op de pagina Certificaten.


MPS - ABC is hét milieucertificaat voor de sierteelt

MPS-ABC is de eerste stap naar een duurzame bedrijfsvoering.

Wat is MPS-ABC?

 • Registratie instrument voor gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, afval en water
 • Meet en management instrument voor transparantie in de bedrijfsvoering
 • Marketing instrument: zichtbaar zijn voor afzetkanalen, zichtbaar duurzaam
 • Koploperskwalificatie: MPSA+ (meer dan 90 punten)
 • MPSA+ Natural Protected (gewasbescherming toegelaten in de bioteelt)

✓ Door te registreren en de kwalificeren wordt de productie inzichtelijk voor iedereen.

Meer info over MPS-ABC.


MPS - GAP is hét leveringscertificaat naar de retail voor traceerbaarheid, veiligheid en hygiëne

Wil je binnenkort leveren aan supermarkten? Dan is MPS-GAP het ideale certificaat voor jou.

Wat is MPS-GAP?

Het certificaat combineert twee thema's:

 1. de leefomgeving
 2. het sociale aspect

Voordelen:

 • Toegangscertificaat om te kunnen leveren aan Europese retailers
 • Aantoonbaar voldoen aan eisen op milieu en sociaal terrein
 • Sluit aan op de werelstandaard GLOBAL G.A.P.

Meer info over MPS-GAP.


Naar Profit