Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Leden » Producenten - Check certificatiestatus

Zodra een bedrijf aan alle criteria uit het certificatieschema voldoet, ontvangt het een certificaat en is het gecertificeerd. Vanaf dat moment mag het vignet gebruikt worden op verpakkingen en andere bedrijfsgebonden producten.

Onderstaande validatietool geeft u inzicht in de gecertificeerde productiebedrijven. U kunt hiermee per bedrijf realtime zien of het gecertificeerd is en voor welke certificaten.
Het werkt als volgt: in het veld voert u een MPS-nummer of Naam in en vervolgens drukt u op de ENTER-toets.