Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België

Actualiteit

01/03/2018

Problemen rond gewasbescherming niet groot genoeg

Het assortiment gewasbeschermingsmiddelen verschraalt. Biologische bestrijdingsmiddelen zijn beschikbaar, maar soms ontoereikend. Dus ... ? Een appèl voor meer onderzoek door Jan Willem de ...

Lees meer

01/02/2018

Europese enquête over gewasbescherming

Europa neemt initiatief om de bevolking beter te informeren over gewasbescherming. Het debat rond gewasbescherming is een verhit, ongenuanceerd, en vaak ongefundeerd debat geworden. Denken we aan de n...

Lees meer

01/02/2018

Win €2500 voor je innovatief project

Heb jij ook passie voor innovatie? Het Innovatiesteunpunt is op zoek naar creatieve land- en tuinbouwers met een goed idee. En dat zien ze heel ruim: Misschien wil je wel een nieuwe machine...

Lees meer

29/01/2018

Trends pesticiden in oppervlaktewater

De Vlaamse Milieumaatschappij VMM montitort jaarlijks de residuen van pesticiden in oppervlaktewater. Hier vallen altijd interessante trends te noteren. Nog enkele probleemstoffen In 2016 was he...

Lees meer

27/11/2017

Intrekking gewasbeschermingsmiddelen Rovral,...

Recent is het volgende gemeld door het Fytoweb: ‘De Europese goedkeuring van iprodion werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie van de aanvraag tot verlenging is gebleken dat deze werkzame st...

Lees meer

17/11/2017

Koppert adviseert de sierteelthandel

Steeds nadrukkelijker vragen de Europese retailers om duurzaam geteelde bloemen en planten. Handelsbedrijven staan voor de niet geringe uitdaging om hun aanbod daar snel op af te stemmen. "Iedereen...

Lees meer

13/10/2017

AVBS pleit voor verplichte groennorm in verharde ruimte

Tijdens de ronde tafel in Kruishoutem over groenvoorziening in steden en dorpen presenteerde sectorfederatie AVBS de visie van de siertelers en groenvoorzieners. Vanzelfsprekend is de sector voorstand...

Lees meer

08/09/2017

Nieuw: Uniform MPS-vignet & interactief platform voor consument

  Op 23 augustus tijdens de 35ste editie van het Plantarium in Nederland, heeft MPS het universele-vignet en interactieve platform gelanceerd. Eén uniform MPS-vignet komt in plaats van...

Lees meer

10/08/2017

Eerste Franse cerificaat door samenwerking van VAL’HOR en MPS

Deze verwezenlijking is het resultaat van een samenwerking begin 2016 tussen VAL’HOR een Franse organisatie dat de sierteelt sector vertegenwoordigd in Frankrijk en MPS dat globaal de certifica...

Lees meer

02/08/2017

Kippen moeten boomkwekerij onkruidvrij maken

Boomkwekerij Udenhout introduceerde in juni 2017 onder de naam Kweker-Ei een nieuwe manier van onkruid beheren. Het gaat om een pilootproject waarin scharrelkippen vanuit een mobiele stal een perceel ...

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de activiteiten van VMS en schrijf gratis in voor onze nieuwsbrief.