Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Geef je mening

Omdat uw duurzaamheid ook onze zorg is

Neem even de tijd om onderstaande vragen te beantwoorden en krijg een beschermingspakket ter waarde van € 30.
Een beschermingspakket bevat: Moldex halfgelaatsmasker, bril, spuitoveral en handschoenen.

De actie is enkel geldig voor telers van sierteeltproducten, tot 31 oktober 2015 en zolang de voorraad strekt. We geven 200 pakketten weg.

1.
De rol van VMS in het verduurzamen van de sierteelt lees je op VMS en duurzame sierteelt.
Welke concrete acties stel jij voor om de sector verder te verduurzamen en te rentabiliseren?
Vb: samenwerking, rol van certificaten, registratiepakket, onderzoek, overheid, … (*)
2.
De verkoop van bloemen en planten aanzwengelen kan een nieuwe boost geven aan de sierteeltsector.
Welke concrete acties zouden er (meer) moeten gebeuren, naar jouw mening, om mensen hiertoe terug aan te sporen?
Vb: op onze pagina Actualiteit (*)
3.
Innovatie is een trendy topic, maar wat versta jij hieronder? Op welke vlakken kunnen telers volgens jou in innoveren: op vlak van productiewijze, productontwikkeling, vermarkting, compleet nieuwe out-of-the-box-concepten, of …?
Vb: biologische of residuvrije planten, inzetten op bepaalde nichemarkten, onderhoudsvriendelijke planten, certificaten, … (*)
4.
Ten slotte: wil je actief mee helpen (denken) aan verduurzaming van de sierteelt? Vind je dat er nood is aan een werkgroep rond een specifiek thema? Wil je je, samen met VMS, graag actief inzetten en heb je hier concrete suggesties voor? We horen het graag! (*)


Praktische gegevens

Bedrijf (*) Landbouwernummer (*) Straat + nr (*) Postcode (*) Plaats (*) Maat handschoenen: M, L of XL (*)