Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Contact

Contactformulier

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*) Telefoon Vraag of opmerking (*)
Bestuur

Roger Devriendt Erevoorzitter  
Raf Rombouts Voorzitter  
Erik Boterdaele Ondervoorzitter  
Joost De Winter Ondervoorzitter  
Luc Bonte Penningmeester  
Kathleen De Buck Bestuurslid  
Marian Maenhoudt Bestuurslid  
Koen Roggeman Bestuurslid  
Dries Van Der Auwera Bestuurslid  
Pascal Braekman Adviseur Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Bruno Gobin Adviseur Proefcentrum Sierteelt
Filip Goossens Adviseur AVBS
Didier Huygens Adviseur Provincie Oost-Vlaanderen

Medewerkers

   
Bastiaan Viaene Coördinator