Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Certificaten » Productie » MPS-Quality & MPS-Qualitree

MPS Quality & QualiTree

MPS Quality en MPS QualiTree zijn de labels voor kwaliteitszorg. Het zijn kwaliteitsszorgsystemen gericht op de sierteeltsector, met QualiTree specifiek voor de boomkwekerij

De voordelen voor jouw bedrijf:

  • beter zicht en grip op de bedrijfsprocessen
  • meer zicht op de markt en sneller inspelen op eisen klant
  • leveringsbetrouwbaarheid: producten, diensten en informatie
  • verhoogte klantentevredenheid
  • versterking imago door aantoonbaar een betrouwbare partner te zijn voor uw afnemers

Wat houdt het certificaat in? Je doorloopt een aantal stappen:

  1. Je start met het beschrijven van een aantal processen zoals inkoop, oogst, sorteren, verpakken, verkoop, klantentevredenheid en houdbaarheidstesten.
  2. De beschrijvingen van de processen worden getoetst aan de voorwaarden van MPS (certificatieschema's)
  3. Je gaat drie maanden aan de slag met deze leidraad en registreert de processen.
  4. Daarna wordt een audit uitgevoerd. Als alles correct is gebeurt ben je na de audit erkend voor MPS-Quality of MPS-QualiTree.

Certificatieschema MPS-Quality

Certificatieschema MPS-Qualitree

Checklist voor audit


Kwaliteitszorgsysteem QualiTree voor boomkwekerij

MPS-QualiTree is een kwaliteitszorgsysteem met daarbij branchespecifieke eisen voor de boomkwekerij. Kwaliteitszorg, in de zin van juiste kwaliteit en maximale betrouwbaarheid van geleverde producten en diensten, is in toenemende mate een strategische keuze voor boomkwekers. 

Met deelname aan MPS-QualiTree kunt u met uw bedrijf inspelen op de toenemende kwaliteitseisen bij de inkopende handel.


Naar MPS-Potgrond