Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Certificaten » Productie » MPS-ABC

MPS - ABC 

Hét milieucertificaat voor de sierteelt

 

MPS-ABC is de eerste stap naar een duurzame bedrijfsvoering. Het is een label dat betrekking heeft op het hele bedrijf.

 • gewasbescherming
 • meststoffen
 • water
 • energie
 • afval

Wat is MPS-ABC?

 • Registratie instrument voor gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, afval, energie en water
 • Meet- en managementinstrument voor transparantie in de bedrijfsvoering
 • Marketinginstrument: zichtbaar zijn voor afzetkanalen, zichtbaar duurzaam
 • Koploperskwalificatie: MPS-A+ (meer dan 90 punten)
 • MPSA+ Natural Protected (gewasbescherming toegelaten in de bioteelt)

Door te registreren en de kwalificeren wordt de productie inzichtelijk voor iedereen.

MPS-ABC bestaat uit 3 stappen:

 1. Registreren
 2. Analyseren
 3. Bijsturen

Wat zijn jouw voordelen als teler?

 • Voldoet aan de eisen van de markt en maatschappij
 • Vergroting afzetmarkt
 • Profilering als verantwoord en duurzaam bedrijf
 • Verbetering interne processen door registratie
 • Bewustwording van het verbruik
 • Gebruik MPS-rapportages als management tool
 • Vermelding kwalificatie op het klokfront van de bloemenveiling
 • Gebruik MPS-ABC vignet op verpakkingen, drukwerk, vrachtauto's
 • Opname in de database die voor alle kopers toegankelijk is
 • MPS-ABC is de opstap naar andere certificaten
 • Voldoen aan de wetgeving

Registreren, kwalificeren & controleren

MPS-A, -B en -C zijn de certificaten die verbonden zijn aan milieuregistratie.

MPS-deelnemers registreren elke vier weken hun verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, water en afval.

Voor elk thema is een maximaal aantal te behalen punten vastgesteld. Op basis van het totaal aantal behaalde punten, krijgt de deelnemer vier keer per jaar een kwalificatie toegekend, te weten MPS-A, -B of –C, waarbij MPS-A voor meest milieubewuste teelt staat. De kwalificatie geldt voor het hele bedrijf.

Vanzelfsprekend worden de ingeleverde gegevens gecontroleerd op betrouwbaarheid. Dit gebeurt via vastomlijnde bureau- en bedrijfscontroles. De bureaucontroles vinden bij MPS plaats, terwijl de bedrijfscontroles worden uitgevoerd door een controle-organisatie die wereldwijd opereert, zodat de MPS-controles in elk land op dezelfde wijze geschieden.


MPSA+

MPS is gestart met een nieuwe bovenlaag op het MPS ABC systeem: MPSA+.

Het doel hiervan dat er een nieuwe koplopersgroep ontstaat die nog betere duurzaamheidsprestaties kan tonen.

Deelnemers hoeven hier niets voor te doen, na periode zeven (eind augustus) wordt een eventuele score voor MPSA+ vanzelf zichtbaar in MY-MPS.

In het kort ziet MPSA+ er zo uit:

 • Totaal punten >= 90 punten
 • Gewasbescherming > 85% van max score
 • Meststoffen >75% van max score
 • Energie >75% van max score

MPSA+ Natural Protected

Daarnaast zal MPS A+ Natural Protected worden ingevoerd.

In tegenstelling tot MPS-A+ moeten bedrijven zich voor MPS-A+-Natural Protected wel aanmelden.

Uitgangspunt is hier het MPS-A+ certificaat in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen die alleen in de biologische teelt toegelaten zijn.


MPS Product Proof 

"Product Proof" is een nieuw certificaat sinds november 2016.

Het is een certificaat waarbij garanties op productniveau gegeven kunnen worden aan de handel.

 • In 2015 - 2016 Heeft VMS met een aantal Belgische bedrijven een proefproject opgestart rond Product Proof.
 • Vanaf 2017 zijn deze Belgische bedrijven uit het proefproject overgeschakeld naar het certificaat Product Proof.

Meer info over dit certificaat?

Product Proof


Naar MPS-GAP