Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Certificaten » Consument » MPS-Potgrond

MPS-Potgrond voor potgrond met duurzaam karakter

 

✓ Voor Producenten van duurzaam geteelde potgrond. 

✓ Toon aan de consument dat jouw potgrond duurzaam is samengesteld. 

 

Waarom MPS-Potgrond?

 • Natuurlijke en duurzame potgrond verkrijgen met kwaliteitswaarborg.
 • Stimuleren van duurzame winning van grondstoffen en de productie van de potgrond.

Wat zijn belangrijke thema's?

 • Stimuleren van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.
 • Stimuleren om de risico's op het milieu te beperken (vb. ontginning van veen, verantwoorde winning van grondstoffen en gebruik van organische meststoffen)
 • Vooropgestelde milieudoelstellingen moeten efficiënt en effectief worden uitgevoerd.

Er worden eisen gesteld aan grondstoffen:

 • zand
 • klei
 • kokos 
 • veen
 • compost
 • schors
 • lava
 • houtvezel
 • rijstkaf

Daarnaast worden ook eisen gesteld aan meststoffen, overige additieven en de verpakking van de potgrond.

Certificatieschema MPS-Potgrond


Perbericht eerste potgrondproducent in Vlaanderen met MPS-Potgrond certificaat.