Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Certificaten

Certificaten

De afzetmarkt wordt steeds kritischer als het gaat over duurzaam geteelde producten.

Als bedrijf toon je aan de buitenwereld jouw engagement omtrent duurzaamheid door middel van een certificaat of label. Je laat zien dat je duurzaam onderneemt en voldoet aan de wetgeving.

Als consument kies je steeds bewuster voor een eerlijk product dat geteeld is met respect voor mens en milieu. Je levert een bijdrage aan een betere wereld als je kiest voor producten met een duurzaamheidslabel.


More Profitable Sustainability (MPS)

VMS werkt samen met MPS uit Nederland. MPS heeft verschillende certificaten ontwikkeld voor zowel productie, handel, retail als consument.

Een overzicht van enkele belangrijke certificaten, gebruikt in de sierteeltsector vind je op onze website. We geven je meer uitleg over wat zijn certificaten, waarom wordt het gebruikt, wat zijn de voordelen en hoe geraak je aan een certificaat.

VMS werkt hiervoor samen met MPS uit Nederland.


Rol MPS-ECAS en VMS

MPS reikt de sierteeltsector, in meer dan 40 landen wereldwijd, een ruim gamma aan internationaal erkende duurzaamheidscertificaten aan. Stuk voor stuk garanderen ze bepaalde aspecten - People, Planet en Profit - van duurzaamheid in de verschillende schakels van de keten: van producent, over handelaar en retail, tot bij de consument. Zo zetten deze verschillende MPS-certificaten samen een duurzame sierteelt in de markt en waarborgen ze een transparante doorstroming in de sierteeltketen.

Een onafhankelijke controleorganisatie - voor Vlaanderen is dat MPS-ECAS - voert stelselmatig en volgens strikte procedures bedrijfscontroles uit. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van de behaalde certificaten.

Het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS) begeleidt producenten en handelaars om de verschillende MPS-certificaten in te zetten als instrument voor een verbeteringsmanagement in hun bedrijf.

Meer info over MPS-ECAS op hun website.

Wat doet VMS?

Nieuw sinds 23 augustus 2017 !!!

In de loop der jaren is er een uitgebreid gamma aan verschillende vignetten ontstaan. Door deze grote verscheidenheid aan vignetten, logo's, certificaten werd dit verwarend voor producent, handelaar, retail & consument. Om meer uniformiteit te beiden heeft MPS het unfirome vignet gelanceerd dat alle andere vignetten vervangt.

Via het uniform vignet kunnen de bedrijven een storytelling doen naar o.a. de consument. MPS stelt een platform ter beschikking om de storytelling naar de consument te verwezenelijk. Meer informatie hierover? Klik hier


Waar ben jij actief?

Productie

Handel

Retail

Ik ben een consument


Actualiteit