Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Actualiteit » MPS GAP (opnieuw) gebenchmarkt met GLOBAL GAP
Dinsdag 28/08/18

MPS GAP (opnieuw) gebenchmarkt met GLOBAL GAP

Ontwikkelingen in de markt op het gebied van duurzaamheid zijn in volle gang. Eerder dit jaar hebben we u bericht over de aangescherpte duurzaamheidseisen van de (Duitse) retail. Deze zullen vanaf medio 2019 van kracht zijn. Dit houdt in dat de toeleverende handel, maar ook alle kwekers van sierteeltproducten, dit jaar al aan de slag moeten om zich voor te bereiden op deze aangescherpte eisen. 

Vanaf 15 september 2018 is een nieuwe versie van het certificatieschema MPS-GAP van kracht, dat gebenchmarkt is met GLOBALG.A.P. Hierdoor wordt het nieuwe schema MPS-GAP gelijkwaardig aan GLOBALG.A.P. Alle MPS-GAP gecertificeerde bedrijven zijn zichtbaar in het MPS-Trade-Portal, met GGN-nummer, én in de database van GLOBALG.A.P.

Wat houdt MPS-GAP precies in?

Het MPS-GAP certificaat is er voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd op het gebied van traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-ABC is het onderliggende certificaat om MPS-GAP te mogen voeren. Risico-reductie en traceerbaarheid zijn daarbij belangrijke argumenten om voor MPS-GAP certificering te kiezen. 

FSI

MPS-GAP voldoet aan het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) en is daardoor onderdeel van het ‘FSI-mandje’. FSI is een internationale organisatie met leden (zoals toeleveranciers, handel, retail, brancheverenigingen) uit vele landen.
Deze leden spreken de ambitie uit dat in 2020 hun producten voor minimaal 90% duurzaam moeten zijn conform de FSI eisen. Dat betekent dat bedrijven met een MPS-GAP certificaat meegeteld worden in de FSI ambitie voor 2020.

Voordelen van MPS-GAP op een rijtje

Zichtbaarheid in het MPS-Trade Portal inclusief GGN-nummer
MPS-ABC is het onderliggende certificaat om MPS-GAP te mogen voeren; hierdoor onderscheiden kwekers zich nog meer op het gebied van duurzaamheid wat leidt tot een versterking van het imago van uw bedrijf
Met MPS-GAP voldoen bedrijven aan de eisen van de retail en worden uw afzetmogelijkheden vergroot
MPS-GAP voldoet aan de eisen van FSI2020

Labelgebruik

Bedrijven die het GGN-label (GLOBALG.A.P.- consumentenlabel) op producten willen plaatsen moeten een licentie overeenkomst sluiten met GLOBALG.A.P. en hiervoor een licentie afdracht betalen. Mocht u meer informatie willen over het gebruik van het GGN-Label, mail dan naar: info@ggn.org.
 
Daarnaast heeft MPS op 23 augustus 2017 één uniform MPS-vignet geïntroduceerd, dat in de plaats is gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot dan toe in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het nieuwe MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS-gecertificeerde bedrijven. Let erop dat vanaf 1 januari 2019 de oude vignetten niet meer gebruikt mogen worden op bijvoorbeeld verpakkingen, plantenstekers, websites etc.

Praktische gevolgen benchmark MPS-GAP

Bedrijven die voor MPS-GAP ge-audit worden na 15 september 2018 krijgen de beschikking over een GGN-nummer en worden zichtbaar in de database van GLOBALG.A.P. Naast de gebruikelijke kosten voor MPS-GAP dragen bedrijven een jaarlijkse flat fee van 100 euro af aan GLOBALG.A.P. (via MPS-ECAS), ongeacht de oppervlakte van het bedrijf.
 
Binnen het nieuwe MPS-GAP certificatieschema (versie 11) zijn een aantal eisen gewijzigd dan wel versoepeld. We lichten de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen hieronder kort toe.
 

Bijkoop van producten (Eis 2.2a)

Met betrekking tot bijkoop van producten zijn de percentages van het stappenplan in de interpretatie aangepast. In versie 10 van het MPS-GAP schema moest tijdens de eerste audit 40% van de bijkoop gecertificeerd zijn, tijdens de 2e audit 70% en tijdens de laatste audit moest alle bijkoop gecertificeerd zijn. In versie 11 zijn deze percentages gewijzigd naar 25% tijdens de eerste audit, 50% tijdens de 2e audit en 100% bij de 3e audit.

Aankoop van uitgangs-/startmateriaal (Eis 2.8)

Hier zijn dezelfde percentages van toepassing op de wijziging als bij bovenstaande eis (Eis 2.2.a). Toevoeging bij de interpretatie van deze eis: Niet verplicht voor bedrijven met alleen productie van uitgangsmateriaal. Wanneer het materiaal uit het wild wordt verzameld, dient het minimaal 3 maanden op het bedrijf aanwezig te zijn voordat het als MPS-GAP gecertificeerd verkocht mag worden. Indien de teeltcyclus korter dan 3 maanden is, moet ten minste twee derde van de teeltcyclus worden uitgevoerd op het bedrijf.

Trainingen (Gezondheid, Veiligheid, Hygiëne) (Eis 2.19)

In versie 10 van het certificatieschema was er alleen sprake van een algemene training op het gebied van hygiëne. In versie 11 zijn trainingen op het gebied van gezondheid en veiligheid toegevoegd.

Opstellen natuurbehoudsplan (Eis 2.20)

Het opstellen van een beleidsplan is in de nieuwe versie vervangen door het opstellen van een natuurbehoudsplan.

Residu-analyse van gewasbeschermingsmiddelen (hoofdstuk 7)

Heel het hoofdstuk residu-analyse van gewasbeschermingsmiddelen is komen te vervallen.

Eisen m.b.t. voorkoming voedselfraude (Dit is het nieuwe hoofdstuk 7)

Deze eisen zijn overigens niet van toepassing op bedrijven met (uitgangsmateriaal) bloemen en planten.
 
Het nieuwe certificatieschema kunt u op de MPS website vinden.

Fotogalerij