Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Actualiteit » Problemen rond gewasbescherming niet groot genoeg
Donderdag 01/03/18

Problemen rond gewasbescherming niet groot genoeg

Het assortiment gewasbeschermingsmiddelen verschraalt.
Biologische bestrijdingsmiddelen zijn beschikbaar, maar soms ontoereikend.
Dus ... ?

Een appèl voor meer onderzoek door Jan Willem de Vries (Wageningen UR Glastuinbouw).