Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Actualiteit » Europese enquête over gewasbescherming
Donderdag 01/02/18

Europese enquête over gewasbescherming

Europa neemt initiatief om de bevolking beter te informeren over gewasbescherming. Het debat rond gewasbescherming is een verhit, ongenuanceerd, en vaak ongefundeerd debat geworden. Denken we aan de neonicotinoïden, glyfosaat en fipronil.

De Europese burger wordt nu online bevraagd, als een soort nulmeting van de kennis en mening van de bevolking over gewasbescherming en residuen.

Je vindt de enquête op de website van de Europese Comissie. De vragenlijst invullen neemt zo'n 10 min in beslag.