Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Actualiteit » AVBS pleit voor verplichte groennorm in verharde ruimte
Vrijdag 13/10/17

AVBS pleit voor verplichte groennorm in verharde ruimte

Tijdens de ronde tafel in Kruishoutem over groenvoorziening in steden en dorpen presenteerde sectorfederatie AVBS de visie van de siertelers en groenvoorzieners. Vanzelfsprekend is de sector voorstander van meer groen in de stad. Dat groen kan vele vormen aannemen: van kleinschalige groenaanplantingen in de publieke ruimte, gemeenschappelijke tuinzones en grotere stadsparken tot groengevels, groendaken,…. AVBS bepleit een ‘groennorm’, een minimum aan groen dat door het ruimtelijk beleid voorgeschreven wordt bij nieuwbouw en bij de herinrichting van een bestaande verharde ruimte.

De handen van siertelers en groenvoorzieners jeuken om aan de slag te gaan met het groener ‘aankleden’ van Vlaamse dorpen en steden. De voordelen van meer groen in een stedelijke omgeving zijn bewezen. In de stad is er niet de ruimte om grote bossen aan te planten, maar een groot aantal kleinschalige groenelementen kunnen ook een niet te onderschatten bijdrage leveren want net in stad is de concentratie broeikasgassen erg hoog.

AVBS ziet nog meer voordelen:

 • Groendaken zijn erg effectief in het verlagen van de omgevingstemperatuur en de warmteopname via het dak.
 • Groengevels verminderen de zonnestraling op buitenmuren en beperken de weerkaatsing van de zon.
 • Loofbomen zijn aan te raden aan de zonnekant van gebouwen zodat ze in de zomer zonnestraling tegenhouden en in de winter, wanneer ze blad verliezen, meer instraling van de zon toelaten.
 • Groenblijvende bomen zijn ideaal aan de noordkant om in de winter gebouwen af te schermen van de kou.
 • Vegetatie  zorgt voor een natuurlijk geluidsbufferend effect.
 • Er speelt ook een visueel effect want studies hebben aangetoond dat wanneer men de geluidsbron niet kan zien, het geluid minder stoort.
 • Groen in de stad is ook in staat om de luchtkwaliteit te verbeteren, door fijne stofdeeltjes uit de lucht te filteren.
 • Wanneer het hevig regent, helpt groen stedelingen om droge voeten te houden

Door alle bovenstaande positieve aspecten maakt groen van de stad een aangenamer en beter leefmilieu:

 • Een aangenamere omgeving moedigt aan tot bewegen en is goed voor de mentale gezondheid en dat zet op zijn beurt weer aan tot bewegen.
 • Een groene omgeving trekt ook bedrijven aan want het maakt een werkplek aantrekkelijker.
 • Groen brengt mensen samen: stadsparken promoten sociale cohesie en geven ruimte voor recreatie en toerisme
 • Opdat mensen in hun vrije tijd zouden genieten van groen, is het belangrijk dat groen nabij is.

Meer redenen heeft sectorfederatie AVBS niet nodig om een verplichte ‘groennorm’ te bepleiten. AVBS wil dat de groennorm als voorwaarde opgenomen wordt bij het verstrekken van vergunningen zodat een minimum aan groen geïntegreerd wordt bij de aanleg, uitbreiding of herinrichting van verharde ruimtes.

Welke plant waar precies het best tot zijn recht komt, is voer voor professionele siertelers en groenvoorzieners. Als ook zij het niet helemaal zeker weten, kunnen ze beroep doen op de afdeling Groen van het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen. PCS adviseert over de plantkeuze voor specifieke standplaatsen, de (strooi)zouttolerantie van planten, de plantenkeuze met het oog op de gewenste insectenpopulatie, enz.

Lees hier het volledige artikel

 

Bron: Vilt

Afbeelding: AVBS