Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Actualiteit » VMS streeft al 20 jaar naar verduurzaming in de sierteelt
Vrijdag 28/07/17

VMS streeft al 20 jaar naar verduurzaming in de sierteelt

De vzw Vlaams Milieuplan Sierteelt viert dit jaar zijn twintigjarig bestaan. Al twintig jaar streeft de organisatie naar een verduurzaming van de sierteeltsector, voornamelijk via het begeleiden van producenten om de verschillende MPS-certificaten in te zetten als instrument voor een beter en duurzamer management in hun bedrijf. Daarnaast wil VMS zich ook meer focussen op circulaire economie en wordt ook van de economische gezondheid van bedrijven een prioriteit gemaakt. 

De organisatie vierde op 30 juni haar verjaardag bij boomkwekerij Sylva. VMS neemt de coördinatie van de MPS-certificaten op zich voor alle Belgische siertelers en biedt daarnaast voor Vlaamse siertelers nog een ruimere dienstverlening aan. Daarbij wordt gefocust op de milieuprestaties, maar evengoed naar de sociale en economische aspecten van de bedrijfsvoering gekeken. “Duurzaamheid gaat over maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken”, zo klinkt het bij VMS.

VMS telt een kleine 150 leden en wordt in zijn werking ondersteund door de Vlaamse overheid. Zo treedt VMS op als tussenschakel voor financiële steun van de overheid voor siertelers. “Er lopen momenteel vier oproepen”, zo legt coördinator Hannes Buyle uit. “Zo kunnen siertelers tot 60 procent van de aankoop van een volgelaatsmasker met luchtondersteuning terugbetaald krijgen.

Ook rond gewasbescherming is VMS actief. “Sinds begin dit jaar is het de teler verplicht te werken met minstens 50 procent driftreducerende doppen”, gaat Buyle verder. Net als vorig jaar zet VMS terug in op de bescherming van het oppervlaktewater. Siertelers die investeren in driftreducerende spuitdoppen of een biofilter voor het verwerken van spoel- en spuitresten worden bij de aankoop financieel ondersteund.” 

“Wat de toekomst betreft willen we onder meer het hele certificeringsgebeuren integreren in één pakket met één audit”, zo gaat Buyle verder. “Daarnaast zetten we in op het klaarstomen van een assortiment sierplanten met residugaranties voor een almaar strenger wordende afzetmarkt. We blijven ook ontbijtsessies organiseren. Tijdens zo’n sessie brengen we een tiental mensen rond de tafel en organiseren we een brainstorm rond een bepaald thema. Verder zal circulaire economie een belangrijk werkpunt worden. We hopen op die manier vat te krijgen op de afvalstromen in de sierteelt. Een afvalstation, een groepscontract en gezamenlijke inzamelingen behoren tot de denkpistes. We rekenen op medewerking van de sector zelf en staan open voor alle ideeën en creatieve voorstellen.”

 

Bron: Vilt

Afbeelding: Herplant