Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Actualiteit » VMS wordt Duurzaamheidsfonds Sierteelt
Donderdag 10/01/19

VMS wordt Duurzaamheidsfonds Sierteelt

Het VMS zet werking stop maar blijft fungeren als een fonds voor de verduurzaming van de sector

Het VMS staat voor een grote verandering. In 2018 is duidelijk geworden dat de werking rond duurzaamheid in de sierteeltsector in de toekomst zal ingevuld door een andere organisatie. De overheid zal de middelen die zij hiervoor voorzag voor het VMS, verschuiven naar het PCS.

Aangezien er geen inkomsten meer zijn zal het VMS dus haar taken niet langer kunnen invullen. Het bestuur van het VMS heeft wel de intentie om de werking van de vzw verder te zetten, zij het op een andere, passievere manier. Voor 2002 werden er reeds een reserve opgebouwd, die tot de dag van vandaag steeds als reserve middelen zijn blijven staan.

Deze middelen zou de vzw willen inzetten voor haar originele doel, namelijk de verduurzaming van de sector. Ze stelt dit fonds ter beschikking van initiatiefnemers in de sector, die goede duurzame ideeën hebben en hiervoor financiële ondersteuning kunnen gebruiken. Deze projecten kunnen zowel van technische, informatieve of sensibiliserende aard zijn. Iedereen kan dus beroep doen op het VMS, zolang het maar in het algemeen belang is van de sector. Op die manier kunnen goede, innovatieve ideeën gemakkelijker hun intrede vinden.

 

Om dit in goede banen te leiden heeft het VMS enkele wijzigingen doorgevoerd, die in de Algemene Vergadering bekrachtigd werden. Zo zal ze haar naam veranderen naar Duurzaamheidsfonds Sierteelt, zodat haar doelen duidelijk zijn. Binnenkort zal naar de sector worde gecommuniceerd over hoe initiatiefnemers van duurzame projecten kunnen aankloppen bij het Duurzaamheidsfonds Sierteelt.

Het Duurzaamheidsfonds zal nog steeds een algemeen bestuur hebben. Er zal echter geen voltijdse werkkracht meer ingezet worden, gezien de passievere rol die de vzw zal spelen.  Er blijft echter wel een secretaris actief die de werking van de vzw zal coördineren en in goede banen leiden. Op die manier kunnen we verzekeren dat de financiële middelen waarover de  vzw nog beschikt op de juiste manier voor de juiste projecten worden ingezet.

Wat zijn de gevolgen voor MPS gecertificeerde bedrijven?

Aangezien het VMS geen actieve werking meer zal kunnen hebben, zal zij ook niet langer (nieuwe) MPS bedrijven kunnen ondersteunen. Een gelijkaardige werking zal echter binnen het PCS georganiseerd worden. Certificering zal onder het PCS gepromoot, gestimuleerd en ondersteund worden. Dit omvat alle relevante certificaten, waaronder natuurlijk ook MPS. MPS gecertificeerde bedrijven kunnen met hun vragen dus nog steeds in Vlaanderen terecht maar binnen het PCS. Hier volgt spoedig nog een communicatie over.